السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا زینب کبری (سلام اللع علیها ) این طرح تقدیم به عمه جان زینب برای غریبی ایشان . چیز هایی می شنویم ولی بدانید و بدانند که ما نمی گذاریم هر کس و نا کسی خیال بی احترامی به حرم ایشان را بکند . هیهات من ذله .