نیشدارو 14/ كاریكاتورهای مازیار بیژنی در رجانیوز؛
اقتصاد دانش بنیان و فروش نفت چهار میلیون بشکه‌ای!
حسین لواسانی: جناب وزیر نفت گفته‌اند «تحت هر شرایطی فروش نفت ما به 4 میلیون بشکه در روز می رسد حتی اگر قیمت نفت زیر 20 دلار شود.» حالا مازیار بیژنی همین تاکید وزیر نفت بر تکیه بر اقتصاد نفتی را دستمایه چهاردهمین نیشدارویش قرار داده و طرحی کشیده تا چند چیز را با هم بزند. فهمیدن اینکه آن چند چیز چیست دیگر به عهده خودتان!
 
 
 
تحت هر شرایطی فروش نفت ما به 4 میلیون بشکه در روز می رسد حتی اگر قیمت نفت زیر 20 دلار شود.