اقا مصطفی عزیز سلام ... عکس بالا را میبینی ؟! من که بیش تر از اینکه دارند تعلیق میکنند حق مان را چیز دیگری نمیفهمم اما تو چرا ... مطمئنم در مورد همین یک عکس میتوانی ساعت ها برایم مان صحبت کنی ... آن هم نه هر صحبتی صحبت کارشناسانه .... علی الحساب صبوری کن تا من هم کمی صحبت غیرکارشناسانه بکنم !!! بعضی ها با  دیدن این عکس ها میگویند زحماتت به باد رفته ... بعضی ها  میگویند بیچاره خانواده ات حالا نه تو هستی نه اهدافت ...

اما من فکر میکنم تو هستی تا زمانی که خونت در رگ های ما جاری است ....  تو هستی تا زمانی که ما جوان های ایرانی درس میخوانیم و برای اهداف بزرگ سرزمین مان تلاش میکنیم .... من فکر میکنم ما زنده ایم چه اینکه تو بخشی از ما هستی و اغراق نکرده ام اگر بگویم ما همه بخشی از تو هستیم .... و حیات ما جاری است و با کم شدن یک نفر از ما این زنده بودن تعلیق نمیشود ... چه اینکه در طول اعصار نه خون علی اکبر به هدر رفته نه خون حاج احمد متوسلیان و نه خون تو و تو هرگز اخرین نفر نخواهی بود ... و این همان حیات جاوید است که در هر عصر در وجود انتخاب شدگانی از همان نسل جاری میشود و تو مصطفی جوانان همین عصری ...

تو زنده ای مصطفی جان ... بگذار بلندتر بگویم تا همه بشنوند .... و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون .... تو زنده ای برادر من ... زنده تر از ما ... اگاه تر از ما ... خون تو حیات بخشید به اهداف بزرگ اسلامی ات ... به راهی که یقین داشتی مرضی امام زمانت است ... پس شکی نیست که همان امام زمان هم حافظ  اهداف زیبای مان خواهد بود ...

برای اهداف تو پایانی نیست ... این را همه بدانند ... حتی اگر برای مدتی تعلیق شده باشد ... ان شالله که خیر نظام اسلامی مان در همین تعلیق کوتاه مدت است ....

هیچ چیز مانع از پیشرفت جوان ایرانی نمیشود ... ما ایران را خواهیم ساخت ... ابادتر از همیشه ... حتی اگر همه ی جهان در مقابل مان بایستند ...