ملت ما ملت معجزه گر عصر است
و من سفارشم به ملت تداوم بخشیدن راه شهیدان و استعانت به درگاه خداوند است
تا این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی (عج) وصل کنند
و در این تلاش پیگیر. . مسلما نصرت خدا شامل حال مومنین است.
بخشی از وصیت نامه شهید حاج محمّد ابراهیم همّت
 
و من سفارشم به ملت تداوم بخشیدن راه شهیدان و استعانت به درگاه خداوند است
تا این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی (عج) وصل کنند
و در این تلاش پیگیر. . مسلما نصرت خدا شامل حال مومنین است.
بخشی از وصیت نامه شهید حاج محمّد ابراهیم همّت