فصل بیعت

«فاطمیه فصل بیعت با علی است» به عنوان شعار مشترک هیأت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی سراسر کشور انتخاب شد. از شما دعوت می‌شود برای ایجاد جریانی هماهنگ و یکپارچه میان هیأت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی سراسر کشور، شما هم نامواره ویژه شعار فاطمیه 1435 را در کنار پوستر، اقلام تبلیغاتی، سایت، تولیدات و سایر فضاهای رسانه‌ای تحت مدیریتتان درج نمایید.

جمعی از عاشقان ریحانه النبی، زهرای مرضیه سلام الله علیها