ما که تحمل یه گلو درد ساده رو نداریم ...
چطور بیشتر از 20 سال این سرفه ها رو تحملی میکنی ؟؟؟
به امید سلامتی همه جانبازهای ایران زمین ......