نتانیاهو
آیا قرارداد ژنو به گفته اوباما، تامین امنیت اسرائیل بود؟ اگر جواب بلی است آیا مسئولین دولت تدبیر و امید از روی نادانی و یا با اطلاع کامل این قرارداد رو امضا کردند؟
آیا آن چه برخی در دولت از توافق نامه ژنو برای مردم گفته اند و در صدا و سیما منعکس شده است صد و هشتاد درجه با حقیقت فرق دارد؟ نبویان، نماینده مجلس با صحبت چندین ساعته با کارشناسان و همچنین جلسه مهمی که با ظریف و عراقچی داشته است حقایقی را می گوید که حتما با شنیدنش تعجب خواهید کرد.

دانلود از اینجا

پی نوشت:
آقای رئیس جمهور، هر چند ما بی سوادیم ولی بی غیرت نیستیم…